• Home
  • Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Dekan Fakultas Agama Islam

Prof. Dr. Aziz Fachrurrozi, MA

Wakil Dekan II
Drs. S. Munsaidah B., MM

Wakil Dekan I dan III
Drs. Syahrullah, M.PdI

Ketua Program Studi Pend. Agama Islam
Dra. Hj. Maria Ulfah, M.Pd.I

Ketua Program Studi Pend. Bahasa Aarab
Erta Mahyudin, Lc., S.S.,

Sekretaris Prodi Pend. Agama Islam
Drs. H. Firdaus Suhaimi

Sekretaris Prodi Pend. Bahasa Arab
Taufik Hidayat, MA,