• Home
  • Matakuliah Syariah

Matakuliah Syariah

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Bobot sks

Bobot Tugas***

Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara

-1

-2

-3

-4

-7

-11

I

MWU 112

Pend. Pancasila /Kewarganegaraan

2

**?

Prodi Syariah

MWU 132

Pendidikan Agama/Dirasah Islamiah I

2

**?

Prodi Syariah

MWU 152

Bahasa Inggris

2

**?

Prodi Syariah

MWP 112

Bahasa Arab

2

**?

Prodi Syariah

MWU 172

Pengantar Ilmu Sosial

2

**?

Prodi Syariah

MWF 113

Pengantar Ekonomi Mikro

3

**?

Prodi Syariah

MWP 113

Pengantar Bisnis Syariah

3

**?

Prodi Syariah

MWF 132

Pengantar Akuntansi

3

**?

Prodi Syariah

II

MWP 122

Bahasa Arab II

2

**?

Prodi Syariah

MWU 122

Dirasah Islamiyah II ( Qt. Ibadah )

2

**?

Prodi Syariah

MWF 123

Pengantar Manajemen

3

**?

Prodi Syariah

MWU 123

Bahasa Indonesia

3

**?

Prodi Syariah

MWP 123

Hukum Ekonomi Islam

3

**?

Prodi Syariah

MWP 143

Akuntansi Syariah

3

**?

Prodi Syariah

MWF 143

Pengantar Ekonomi makro

3

**?

Prodi Syariah

III

MWP 233

Manajemen Perbankan Syariah

3

**?

Prodi Syariah

MWU 232

Dirasah Islamiyah III ( Qt. Khuluq )

2

**?

Prodi Syariah

MWF 232

Matematika Ekonomi

2

**?

Prodi Syariah

MWU 233

Kewirausahaan

3

**?

Prodi Syariah

MKF 232

Statistika Ekonomi Dan Bisnis

2

**?

Prodi Syariah

MKP 253

Asuransi Syariah

3

**?

Prodi Syariah

MWF 213

Perekonomian Indonesia

3

**?

Prodi Syariah

MKP 233

Koperasi dan UKM

3

**?

Prodi Syariah

IV

MKF 243

Akuntansi Biaya

3

**?

Prodi Syariah

MKP 243

Ekonometrikal

3

**?

Prodi Syariah

MKF 263

Manajemen Keuangan I

3

**?

Prodi Syariah

MKF 283

Manajemen SDM

3

**?

Prodi Syariah

MKF 223

Manajemen Pemasaran

3

**?

Prodi Syariah

MKF 203

Manajemen Operasional

3

**?

Prodi Syariah

MWU 242

Dirasah Islamiyah IV